VAN NOOD NAAR HOOP

Op veilige plekken zorgt War Child voor mentale (nood)hulp. Wij zorgen dat kinderen die opgroeien met oorlog en geweld op ons kunnen rekenen.

Naast noodhulp zorgen we ook voor langdurige ondersteuning met psychosociale hulp, onderwijs en bescherming. Kinderen die extra steun nodig hebben, verliezen we daarbij niet uit het oog. Ook vergeten we de ouders en verzorgers niet. Zo maken we de cirkel om kinderen heen sterker.

Mentale hulp

Veel kinderen in conflictgebieden hebben last van depressieve klachten. Toch hebben te weinig kinderen toegang tot goede mentale steun. Om deze enorme kloof te overbruggen, trainen wij gemeenschappen om zelf deze kinderen te helpen. Zo leren meer kinderen hun emoties beter te begrijpen, stress onder controle te krijgen en beter om te gaan met hun problemen.

Ouders in hun kracht

Ook voor ouders en verzorgers is het leven in oorlog stressvol. Dit vermindert niet alleen hun eigen welzijn, maar maakt het moeilijk er voor hun kinderen te kunnen zijn. Sommigen worden over beschermend, terwijl anderen juist weer té streng optreden. Hierdoor voelen veel kinderen zich onzeker, angstig of alleen. Wij bieden handvatten om stress van ouders te verlagen en geven trainingen in positief opvoeden.

Helaas zullen ook in 2024 heel veel kinderen geraakt worden door aanhoudend geweld.
We gaan er álles aan doen om zo veel mogelijk kinderen te bereiken.
Jouw hulp is hierbij onmisbaar. Help je mee?


JOUW STEUN IS ONMISBAAR

Samen kunnen we nood in een hoopvolle toekomst veranderen. Doe je mee?
Loading...